MARGARÉTA KUCKÓ
 
„Azért szeretünk valakit, mert fáradunk érte,
És azért fáradunk érte, mert szeretjük.”
 
          

 

 

 Üdvözöllek

Vendégkönyvem
 

Rólam
Hírek 

Üzenetek, kérdések, szülők számára
Programunk
Körmöci Katalin személyes honlapja
Elérhetőségem
Aktuális

Hétköznapok

Programunk
Óvodaérettség
Fejlesztési ütemterv
Beszoktatás
Napirendünk
Iskolaérettség
Első nap az iskolában

Készségfejlesztés otthon
Az iskolai beiratkozás törvényi háttere
Gyerekszáj
Csoportunk jelei
Heti étrend
Kézmosás világnapja október 15

Mese-vers      

Flóri könyve
Ősz
Tél
Tavasz
Nyár
Testünk
Közlekedés
Állatok
Mondókák
Versgyűjtemény
Ballagási versek


Ballagási versek II.

Óvó nénitől búcsúzunk
Idézetek

Idézetek
Kedvenc szilveszteri sms-ek
Névnaposak
Mesék

Mesék
Magyar népmesék
Esti mese
Beszédmester
Mese -tv

 

Vetíthető mesék

 

 

Játék

Szabadidős tevékenységek
Fejlesztő játékok

Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés
Erzsébetligeti Uszoda
Mozgások kicsiknek

Tornázzunk

Mindennapos testnevelés-szeptember
október
november
december

Ének-zene

Gyermekdalok
Gyerekdalok
Szeretettel a Gyerekeknek

Környezetünk

Víz világnapja
Természetismereti játékok
Föld napja

Természet tudomány ember

Vizuális nevelés

Kicsik bevezetése a rajz világába

Galéria

Kirándulás 2007.
Óvodai élet 2006-2007.
Óvodai élet 2007 - 2008.
Óvodai élet 2008-2009. ÚJ
Óvodai élet 2009-2010.

Óvodai élet 2010-2011.
Óvodai élet 2011 - 2012. 
Óvodai élet 2012 - 2013..
Óvodai élet 2013-14.

Óvodai élet 2014-2015
Ballagóink

Ünnepek

Névadó
Névadó képekben
Farsangi szokások
Húsvét
Anyák napja 2007.
Anyák napja 2008.
Anyák napja 2009.
Anyák napja 2010.
Ballagás 2008.június 13.

Történelem

December 13. Luca-nap
Isaszeg, április 6.
Isaszegi csata Fotók
Isaszeg történelme
A kőszívű ember fiai (részlet)
Március 15.
A kokárda
Óvodánk története

Barkácsolás

Gyermek rajzok
Tél
Télapóvárás
Karácsonyi készülődés
Farsang
Húsvéti készülődés
Anyák napja
Ismerkedés az anyagokkal

Viszont látásra!

Vissza várlak!

 

Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Köszönöm hogy itt jársz!
Indulás: 2007-04-18
 

Erdő erdő meseerdő, benne mese, tizenkettő. Itt kopogtat most is egy ülj csendesen, hallgasd meg!
pdf
 

 

Az Isaszegi csata

1848-ban Magyarországon kitör a forradalom és szabadságharc , melynek hullámai elérik Isaszeget is . 1849. április 6-i híres csata , melyre joggal büszkék a helyi lakosok , a szabadságharc egyik legjelentősebb győzelme volt . Itt következzék a csata leírása :

Április 6-a nagypéntek , a magyar szabadságharc aranybetűkkel írt napja . A tápióbicskei győzelem után (ápr. 4-én) , Windischgrätz az osztrák haderők főparancsnoka , hadtesteit egyesítve Jellasics, majd Schlick vezetésével megszállta az isaszegi dombokat. Itt akarják a magyar sereg Pest felé való előretörését kivédeni . A kiadott parancs szerint az első hadtestnek Klapka György vezetésével Sápon keresztül , a III. hadtestnek Kókánál Damjanich János vezetésével és egy-egy lengyel légióval a szentkirályi erdőn keresztül Isaszegig kellett előrenyomulnia . A II. hadtestnek Aulich Lajos vezetésével Dányig kellett nyomulnia. (A szájhagyomány szerint 100 tagú szabadcsapat is csatlakozott a sereghez.) A hadak e mozdulatából látszik , hogy ütközetre kerül sor Isaszeg körül , melynek erdős, dombos vidéke igen kedvező helyzetet nyújt védelmi harcra . A császáriak ágyú és röppentyű ütegeiket , melyekben a mieink felett bővelkedtek , a magaslatokon , az erdők szélein , a szorosok torkában a legkedvezőbb fekvésben állíthatták fel támadó hadaink ellen . Az ellenség a Pap-hegy oldalában , e vonalon táborozott . A velük szemben lévő dombtetőn volt a honvédségi vezérkar tüzérségi álláshelye (a mai református templom helyén) . Az osztrákok golyózáporral rohamozták az álláshelyet . Wysoczky József vezetésével a lengyel légió és csapataink a támadást elhárították , sok ágyút zsákmányolva . A Szobor-hegyen (volt Zsidó-hegy) az osztrák tüzérség 30 ágyút állított , de a magyar gyalogság szurony rohamtámadással elfoglalta az ágyúállásokat (a mai honvédsírok helyén) . Az ellenség az erdőt meggyújtotta . Klapka zászlóaljai nehezen vergődtek át az égő hegyoldalon . A késő déli órákban (2 óra körül) kezdődik a csata . Klapka zászlóalját Jellasics csapatai visszaűzik , ráadásul a honvédek közül sokan elhajigálják homokkal és békasóval töltött puskagolyóikat , vele együtt a jó töltényeiket is . Damjanich , Klapka támogatására Kiss Pál dandárát küldte Szentgyörgy majoron át , és értesítette az Aulich hadtestet , hogy fejlődjék fel a csatatérre . Bízott a Gáspár tábornok vezette VII. hadtest megérkezésében , aki azonban Aszód felé vonult . Az öntevékeny Kmetty ezredes könnyítette meg a hadtest küzdelmét , egy lengyel légióval . Damjanich megfogyatkozó pirossapkásai visszaszorultak , a kezdeményezés az osztrákok kezébe csúszott át . A Kókán tartózkodó Görgey egy előre lovagolt nyargonc útján du. 3 órakor értesült a csata állásáról . Begombolta vidrabőr kabátját és elvágtatott . Azonnal intézkedett , hogy a tartalékban álló hadtest is induljon előre . Du. 4 órakor ért a Királyerdő szegélyére , ahol Aulich zászlóaljait látta maga előtt menetelni , melyeket a Dányban lévő Bayer korábban elindított . A hadtest két részre oszlott . Az egyik fele Klapka támogatására indult , a másik Damjanich felé vett irányt . Görgey a balszárny felé vágtatva kellemetlen meglepetéssel látta , hogy Klapka csapatai reményvesztetten özönlenek vissza . Vezérük azzal indokolta, hogy gyalogsága ki van már merülve , ellődözte töltényeit , jobb lesz ma nem erőltetni a dolgot . Erre Görgey méltó haraggal kiáltott: - Ma győznünk kell , vagy visszavonulnunk a Tisza mögé , így áll a választás . - (E pillanatot örökíti meg Than Mór , a szabadságharc szemtanú festője.)

 

 

 

E győzelmi akarat hatására Klapka új lélektől telve -Előre!- kiáltással visszafordította csapatait . Görgey döntő elszántsággal állt a hadművelet élére . Damjanich-hoz sietve nem fogadta örvendetes kép . Kiss Pál dandára és Damjanich déli szárnya között űr tátongott . Ott volt ugyan Nagy Sándor lovassága , de hátrálásban . Az erdőtől jobbra-balra félívben kerítve feküdt a csatatér . Középen maga Görgey vezényelt személyesen . Két szárnyon dühöngött a csata , itt alakult ki a döntő küzdelem . Közben Gödöllő felől lovastömegek bukkantak fel . Görgey rohamra küldött tíz huszárszázadot az osztrák vállalkozás megelőzésére . A bán lovassága nem tudott összeköttetést teremteni az osztrák lovasokkal . Zavaros csatazaj hallatszott az erdőben . Aulich csapatai Damjanich csapatait a sötétségben ellenségnek nézték , és tűz alá vették . A félreértés lassan eloszlott . A királyerdő feléből a császáriakat kiszorították , a tűzvonal mindinkább távolodva , Isaszeghez közeledett . 7 óra körül az ellenséget kiűzték a faluból . A házak lángoltak a lecsapódó golyózáportól . Az egész vonalat ágyúfüst és csatazaj töltötte el . A Rákos-patak hídját a magyar tüzérség tűzzel árasztotta el . A lengyel légiók , akik a tüzérség álláshelyeit védték a befejezésig , kitűntek vakmerő bátorságukkal . Ha mi vállat vállhoz vetünk , Ketten együtt nem veszthetünk . (énekelték a légiósok) . A mi és a ti szabadságtokért (bíztatott Wysoczki) . A mocsaras talajon az osztrák lovasság nehezen tudott átkelni , sokan belevesztek . A magyar csapatok felhatoltak a Rákos jobb partján levő magaslatokra . Jellasics elrendelte a visszavonulást Gödöllőn keresztül a fővárosba . A harc az est beálltával megszünt , csak Damjanich és Schlick csapatai között folyt a csatározás éjjel 11-12 óráig . Minden oldalról hangzott a diadalmas győzelmi kiáltás . -Íme más világ nyílik , estére már magyarok jönnek parochiára , míg ebédet 18 személyre Jellasics báró rendelt . Seregei mindent kiraboltak , a templom is nagy kárt vallott . - jegyezte a parochia lelkésze a Historia Domusba (mely 1710-ben elpusztult és 1811 évtől újat vezettek ) itt harcolt Kazinczy Lajos , Kazinczy Ferenc nyelvújító fia , aki a 15. vértanú lett Damjanich és Aulich után . Ebben a véres küzdelemben különböző források szerint 26-28 ezer magyar , 1500 lengyel (3 légió) és 100 tagú szabadcsapat küzdött 40 ezer osztrák ellen . Az isaszegiek neve olvasható a múzeumban . Volt olyan család , ahol heten is katonának álltak . A halálos veszteség mindkét részről megközelítette az ezer főt . Görgey a győzelem után megírhatta hadijelentésében : Miénk a győzelem . Kossuth aki 8 napja követte a hadvezetést , 7-én Gödöllőn a következőt írta az Országos Honvédelmi Bizottmánynak : Tegnap vitéz seregeink az ellenségnek seregét Isaszeg vidékének irtózatos pozícióiból tökéletesen kiverte . Tisztelettel kell meghajolni Görgey fővezér előtt , a többi vezérek előtt és az egész lelkesült hadsereg előtt . Minden ember teljesíté kötelességét . Görgey csapataihoz ezeket a szavakat intézte : Győzelemről , győzelemre hordjátok zászlóitokat . Nagy tettek tükrözik vitézségteket és bátorságtokat .

Ki a nemzetet alig vegetáló nyomorú sorsából emberi életre serkentette : Széchenyi volt .
Ki a tettre vágyó nemzet lelki tüzét egyszerre a legmagasabb lángolásra szította : Kossuth vala.
Ki azt az első erőfeszítést a nemzeti véres karddal végrehajtotta : az volt Görgey.
(Móricz Zsigmond)

 

Az

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az isaszegi csata emlékműve

 

A magyar sereg egyik legemlékezetesebb győzelmét aratta Isaszegnél az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején. A dicsőséges csata történelmi jelentőségét emlékmű idézi.

Az 1849. április 6-án Isaszeg mellett az osztrák sereggel megütköző magyar sereget Görgey Artúr parancsnok vezette. Az elesett honvédek egy részét a közeli Gödöllőn temették el. Emlékükre állították fel a gödöllői temetőben Szász Gyula szobrászművész alkotását 1899-ben.

 

 

 

 Tordon Ákos

A MÉZESKALÁCS HUSZÁR

Volt egyszer egy huszár. Mézeskalács huszár. Mézeskalácsból volt a csákója, csizmája, kardja,paripája. Mézeskalácsból volt a szíve is, mégis megdobbant, amikor Napsugár kisasszonyt megpillantotta.Nyomban megszerette, feleségül kérte.
De  Napsugár kisasszony csak kacagta. Kacagta alkonyatig rendületlen, s akkor elillant a többi napsugárral.
- Hej-haj! – búsult a huszár, és mézeskalács szíve akkorát dobbant bánatában, hogy a jegenyefa hegyén üldögélő Hold is meghallotta.
- Mi baj huszárom? – kérdezte részvéttel.
- Feleségül kértem Napsugár kisasszonyt – panaszolta a huszár -, de ő hallani sem akar rólam.
- Bizony nem csodálom, a Napsugár kisasszonykák mind rátartiak – felelte a Hold. – Kevesellik a magadfajta mézeskalács huszárokat…Az én leányaim szerényebbek…
A szende Holdsugár kisasszonykák ott táncoltak  szemlesütve a  Mézeskalács huszár előtt. De az meg sem látta őket, egyre csak a Napsugár kisasszonyra gondolt.
A legkisebb holdsugárka megsajnálta, s így szólt hozzá:
- Ismerem jól a Napsugár kisasszonyodat. Ha azt akarod, hogy a feleséged legyen, el kell őt kápráztatnod  csodálatosnál csodálatosabb hőstettekkel!
Több se kellett a huszárnak! Megsarkantyúzta a lovát, s elvágtatott a legnagyobb csata kellős közepébe.
Olyan vitézül verekedett, hogy csata után annyi kitüntetést kapott, hogy még a lovának is jutott belőle!
Elő is léptették tábornokká nyomban, s hozzá akarták adni feleségül a császár legkisebb leányát, de a Mézeskalács huszár nem ment el háztűznézőbe a császár udvarába, helyette a felkelő nap felé sarkantyúzta lovát.
A kényes – fényes Napsugár kisasszony táncos léptekkel indult a földre, ám útközben nagy fekete felhő állta el az útját, és várába zárta. Ki tudja meddig raboskodott volna ott, tán meg is őszül a raboskodásban, ha a Mézeskalács huszár ki nem szabadítja.
- Köszönöm, hős vitéz! – nyújtotta ujja hegyét megmentőjének Napsugár kisasszony. A sok kitüntetés miatt nem ismert rá a Mézeskalács huszárra.
- Szólj, mit kívánsz hősi tettedért!
- Kívánhatok – e mást – válaszolta a Mézeskalács huszár -, mint amit tegnap kívántam: azt, hohy légy a feleségem!
- Ó, hát te vagy a kis Mézeskalács huszár? – húzta el száját Napsugár kisasszony, és kacagni kezdett.
- Ne kacagj ki, komolyan beszélek! – kérte a Mézeskalács huszár.
- Jól van. Én komolyan beszélek – kkomolyodott el Napsugár kisasszony. – A feleséged leszek, ha holnapra tükörre cseréled ki  a szívedet érettem!
- Kicserélem – felelte  a huszár, és elvágtatott mézeskalács lován. Sorra járta a mézeskalácsosokat, de csak a százegyedik mutatott hajlandóságot, hogy tükörszívre cserélje ki a szívét.
  Azóta a tükörszívű Mézeskalács huszár a világot járja, megtalálhatjátok őt minden  vásárban, hiszen messzire csillog a tükör a szíve helyén. Az aranyfényű   Napsugár kisasszony is ott kelleti magát a tükrös mellű huszár előtt, de hiába, mert a huszár azon minutumban, hogy tükörré cserélte el a szívét, elfeledte őt mindörökre.

 

 

 

 Óvodán kívül

 

Melyik napon születtél?
Kapd el a hajóval a repülő kockákat!
Betűző
Természet
Kedvenceitek a lovak
Puszták népe verseny Isaszeg
Szilaj
Szép ünnepet!
Boldog Karácsonyt!
Anastasia
Órarendek
Játékok

 

Játsz!!!

Zenehallgatás 

Honlap építés

Sorelválasztók
Viráganimációk
Virágok
Óvodai jelek
Micimackó
Aranyos képek
Meseszereplők
Mikulások
Tél képekben
Keretkódok

 

Bannerem

 

     

 

     

Kedvenceim           

  Versek felnőtteknek

 

  Semilin  , akitől sokat tanultam!

Köszönet érte!

 

 

Még több button

Hasznosak

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA


Damjanich János Általános Iskola Isaszeg
Klapka György Általános Iskola
Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Számítástechnikai és Informatikai Szakközépiskola és Szakképző Intézmény
Diszlexia teszt
Olvasni jó!
Varázsbetű
Ismeri-e gyermekét?
Gyermekeink és növényeink kapcsolata
Tanuld az egér használatát!
Kolompos együttes vendégei voltunk!
Vidám Vándorok Társulat
Csata Táncegyüttes
Brüsszel
Felnőttorna

Receptek

Nem tudod mit ajándékozz?

Lepd meg barátaidat,
szeretteidet egy egyedi,
személyre szóló,
kézi grafikával!

 3 napon belül készen is van!

06-20/214-12-44
dina.nemeth@gmail.com

Nem mindennapi ajándék,
ne hagyd ki!

 


Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? www.kiftit.gportal.hu Életmód, egészség, fitnesz..www.kitfit.gp.hu    *****    Nyereményjáték!!! Az elsõ 20 hirdetõ fejenként 30 kreditet kap ajándékba!!! Hirdess és nyerj! :)    *****    Csatlakozz te is az Airsoft Csapatunkba!!!!    *****    Szereted a pirozást? Itt a helyed! Minden, ami tûzijátékkal kapcsolatos!    *****    Szereted a pirozást? Itt a helyed! Minden, ami tûzijátékkal kapcsolatos!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, mindenkinek érdemes belenézni. Tõlem nagyon részletes sors és személyiség analízist kaphatsz!    *****    Születési horoszkóp,elõrejelzés, biotérkép, Jónás féle fogamzási képlet, baba horoszkóp és még sok lehetõség.Kattints!    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? A Kit Fit oldal megnyitotta kapuit. Életmód, egészség, fitnesz....    *****    Sok olvasmány, érdekes ezoterikus anyagok és asztrológiai megrendelések, diplomás asztrológustól! Keress meg és válassz!    *****    Ne feledd,nemsokára itt a Karácsony és egy születési horoszkóp,nagyon kedves ajándék,lepd meg szeretteid, örülni fognak!    *****    Ünnepi minijátékkal készültünk, a határidõ rövid, nézz be mielõbb és küldd be a megoldást! :)    *****    My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim - My Little Pony - Én Kicsi Pónim    *****    Számodra mi az, ami átadja az õszi hangulatot? Készíts õszi fotókat, küldd be és nyerj! :)    *****    WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU WBR.GPORTAL.HU    *****    Rendeld meg,születési horoszkópodat 3 év ajándék elõrejelzéssel,biotérképed,párkapcsolati elemzésed.Várlak az oldalamon!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Szeptember 17. - 22. ig minden megrendelés, csak a felébe kerül! Érdemes élni ezzel a lehetõséggel. Várlak az oldalon!!!    *****    Új regényem, olvasóit keresi. Kérlek gyere és olvass bele. Egy Fantasy világ, melyben két harcos a békéért harcol...    *****    Giga akciókkal, promóciókkal vár a Faberlic cég. Ismét Magyarországon is lehet csatlakozni, Magyar katalógus már van!    *****    20-25 oldalas születési horoszkóp,3 év ajándék elõrejelzéssel, ingyenes konzultációval,diplomás asztrológustól. Kattints